Neler yeni

Founder, Sop, Halfop, Voice Karşılama

Disket

Moderatör
Katılım
24 Nis 2019
Mesajlar
1,000
Tepkime puanı
3
Konum
Ankara
Kod:

alias mst { set %mst $1 | echo -a 10Bot admin komutları 4"10 $+ $1 $+ 4" }
on *:text:!dizin:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
notice %mst 10Sistem Komutları:
notice %mst 10Founder eklemek için 4!founderekle <nick>
notice %mst 10Süper Op eklemek için 4!sopekle <nick>
notice %mst 10Operatör eklemek için 4!opekle <nick>
notice %mst 10Halfop eklemek için 4!halfopekle <nick>
notice %mst 10Voice eklemek için 4!voiceekle <nick>
notice %mst 10Founder silmek için 4!delFounder <nick>
notice %mst 10Süper Op silmek için 4!delsop <nick>
notice %mst 10Operatör silmek için 4!delop <nick>
notice %mst 10Halfop silmek için 4!delhalfop <nick>
notice %mst 10Voice silmek için 4!delvoice <nick>
notice %mst 10Yetkili 4"10User4" 10listeleme komutları8: 4!10founderlist 8- 4!10soplist 8- 4!10oplist 8- 4!10halfoplist 8- 4!10voicelist
}
}
on *:text:!Founderlist:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
if $read(Founder.txt) == $null {
msg $chan 10Founder listesi sıralanıyor.
}
elseif $read(Founder.txt) != $null {
var %x = 1
while (%x <= $lines(Founder.txt)) {
if (%x = 1) {
set %Founderlist $read(Founder.txt,%x)
inc %x
}
else {
set %Founderlist %Founderlist $+ , $read(Founder.txt,%x)
inc %x
}
}
}
msg $chan 10Founder Listesi4:10 %Founderlist
unset %Founderlist
}
}
on *:text:!soplist:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
if $read(sysop.txt) == $null {
msg $chan 10Süper Operatör listesi sıralanıyor.
}
elseif $read(sysop.txt) != $null {
var %x = 1
while (%x <= $lines(sysop.txt)) {
if (%x = 1) {
set %operlist $read(sysop.txt,%x)
inc %x
}
else {
set %operlist %operlist $+ , $read(sysop.txt,%x)
inc %x
}
}
}
msg $chan 10Oper Listesi4:10 %operlist
unset %operlist
}
}
on *:text:!oplist:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
if $read(op.txt) == $null {
msg $chan 10Your Op listesi sıralanıyor.
}
elseif $read(op.txt) != $null {
var %x = 1
while (%x <= $lines(op.txt)) {
if (%x = 1) {
set %oplist $read(op.txt,%x)
inc %x
}
else {
set %oplist %oplist $+ , $read(op.txt,%x)
inc %x
}
}
}
msg $chan 10Op Listesi4:10 %oplist
unset %oplist
}
}
on *:text:!halfoplist:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
if $read(halfop.txt) == $null {
msg $chan 10Halfop listesi sıralanıyor.
}
elseif $read(halfop.txt) != $null {
var %x = 1
while (%x <= $lines(halfop.txt)) {
if (%x = 1) {
set %halfoplist $read(halfop.txt,%x)
inc %x
}
else {
set %halfoplist %halfoplist $+ , $read(halfop.txt,%x)
inc %x
}
}
}
msg $chan 10Halfop Listesi4:10 %halfoplist
unset %halfoplist
}
}
on *:text:!voicelist:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
if $read(voice.txt) == $null {
msg $chan 10Voice ( Özel kullanıcı ) listesi sıralanıyor.
}
elseif $read(voice.txt) != $null {
var %x = 1
while (%x <= $lines(voice.txt)) {
if (%x = 1) {
set %voicelist $read(voice.txt,%x)
inc %x
}
else {
set %voicelist %voicelist $+ , $read(voice.txt,%x)
inc %x
}
}
}
msg $chan 10Voice Listesi4:10 %voicelist
unset %voicelist
}
}
on *:text:!Founderekle *:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
set %addFounder $readFounder.txt,w,$$2)
if (%addFounder == $$2) {
msg $chan 4 $$2 10Zaten ekli.
unset %addFounder
}
else {
write Founder.txt $$2
msg $chan 4 $$2 10Founder listesine eklendi.
unset %addFounder
}
}
}
on *:text:!sopekle *:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
set %addsysop $read(sysop.txt,w,$$2)
if (%addsysop == $$2) {
msg $chan 4 $$2 10Zaten ekli
unset %addsysop
}
else {
write sysop.txt $$2
msg $chan 4 $$2 10oper listesine eklendi.
unset %addsysop
}
}
}
on *:text:!opekle *:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
set %addop $read(op.txt,w,$$2)
if (%addop == $$2) {
msg $chan 10Op: 4 $$2 10already exists!
unset %addop
}
else {
write op.txt $$2
msg $chan 4 $$2 10OP listesine eklendi
unset %addop
}
}
}
on *:text:!halfopekle *:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
set %addhalfop $read(halfop.txt,w,$$2)
if (%addhalfop == $$2) {
msg $chan 4 $$2 10zaten ekli.
unset %addhalfop
}
else {
write halfop.txt $$2
msg $chan 4 $$2 10Halfop listesine eklendi.
unset %addhalfop
}
}
}
on *:text:!voiceekle *:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
set %addvoice $read(voice.txt,w,$$2)
if (%addvoice == $$2) {
msg $chan 4 $$2 10zaten ekli.
unset %addvoice
}
else {
write voice.txt $$2
msg $chan 4 $$2 10Voice listesine eklendi.
unset %addvoice
}
}
}
on *:text:!delFounder *:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
set %delFounder $read(Founder.txt,w,$$2)
if (%delFounder == $$2) {
write -dl [ $+ [ $readn ] ] Founder.txt
msg $chan 10Founder: 4 $$2 10Silindi.
unset %delFounder
}
else {
msg $chan 10Founder: 4 $$2 10Zaten listede bulunmuyor.
unset %delFounder
}
}
}
on *:text:!delsop *:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10komut istemi için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
set %delsysop $read(sysop.txt,w,$$2)
if (%delsysop == $$2) {
write -dl [ $+ [ $readn ] ] sysop.txt
msg $chan 4 $$2 10silindi.
unset %delsysop
}
else {
msg $chan 4 $$2 10zaten bulunamıyor.
unset %delsysop
}
}
}
on *:text:!delop *:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10komut istemi için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
set %delop $read(op.txt,w,$$2)
if (%delop == $$2) {
write -dl [ $+ [ $readn ] ] op.txt
msg $chan 4 $$2 10silindi.
unset %delop
}
else {
msg $chan 4 $$2 10zaten bulunamıyor.
unset %delop
}
}
}
on *:text:!delhalfop *:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10komut istemi için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
set %delhalfop $read(halfop.txt,w,$$2)
if (%delhalfop == $$2) {
write -dl [ $+ [ $readn ] ] halfop.txt
msg $chan 4 $$2 10Silindi.
unset %delhalfop
}
else {
msg $chan 4 $$2 10zaten bulunamıyor.
unset %delhalfop
}
}
}
on *:text:!delvoice *:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10komut istemi için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
set %delvoice $read(voice.txt,w,$$2)
if (%delvoice == $$2) {
write -dl [ $+ [ $readn ] ] voice.txt
msg $chan 4 $$2 10silindi.
unset %delvoice
}
else {
msg $chan 4 $$2 10zaten bulunamıyor.
unset %delvoice
}
}
}
on *:join:#: {
if ($nick isin $read(Founder.txt, w, $nick)) {
msg $chan 10Greet message 4" $+ $nick $+ 4" 10Sunucumuz founderlerinden 4 $nick 10şuanda online.. 4'' 5[Chanserv Departmanı]
mode $chan +q $nick
}
elseif ($nick isin $read(sysop.txt, w, $nick)) {
msg $chan 10Greet message 4" $+ $nick $+ 4" 10Sunucumuz Süper operatörlerinden 4 $nick 10şuanda online.. 4'' 5[Chanserv Departmanı]
mode $chan +ao $nick
}
elseif ($nick isin $read(op.txt, w, $nick)) {
msg $chan 10Greet message 4" $+ $nick $+ 4" 10Sunucumuz Operatörlerinden 4 $nick 10şuanda online.. 4'' 5[Chanserv Departmanı]
mode $chan +o $nick
}
elseif ($nick isin $read(halfop.txt, w, $nick)) {
msg $chan 10Greet message 4" $+ $nick $+ 4" 10Sunucumuz Halfoplarından 4 $nick 10şuanda online.. 4'' 5[Chanserv Departmanı]
mode $chan +h $nick
}
elseif ($nick isin $read(voice.txt, w, $nick)) {
msg $chan 10Greet message 4" $+ $nick $+ 4" 10Sunucumuz Özel Kullanıcısı 4 $nick 10şuanda online.. 4'' 5[Chanserv Departmanı]
mode $chan +v $nick
}
}

Sizlere kodumuzun çalışma mantığından bahsedeyim.
<denek> !Dizin
-Serazad- Sistem Komutları:
-Serazad- Founder eklemek için !founderekle <nick>
-Serazad- Süper Op eklemek için !sopekle <nick>
-Serazad- Operatör eklemek için !opekle <nick>
-Serazad- Halfop eklemek için !halfopekle <nick>
-Serazad- Voice eklemek için !voiceekle <nick>
-Serazad- Founder silmek için !delFounder <nick>
-Serazad- Süper Op silmek için !delsop <nick>
-Serazad- Operatör silmek için !delop <nick>
-Serazad- Halfop silmek için !delhalfop <nick>
-Serazad- Voice silmek için !delvoice <nick>
-Serazad- Yetkili "User" listeleme komutları: !founderlist - !soplist - !oplist - !halfoplist - !voicelist

Gerisi kendiliğinden gelecektir, op sop için karşılama Greet Message niye olmasın dedik. Bazı kısımlar alıntı, bazıları çeviri ama genel olarak kodumuz sorunsuz çalışıyor önemli olanda bu ya..
 
Üst